Välkommen till Grodan!

I Ur och Skur Grodan ligger i ett naturskönt område med närhet till skogen, ängen och till sjön Norrviken. På gården finns vår egen trädgård samt en skogsdunge med kuperad terräng. Vår varierande närmiljö inbjuder till utelekar och skogsutflykter i enlighet med friluftsfrämjandets ideologi. Även miljötänkandet utgör en viktig del av vårt arbete, med bland annat KRAV-märkt mat. Vi har ett öppet, positivt klimat med flexibilitet, gemensamma traditioner och lekfull, engagerad personal med stor vilja att utvecklas.