Styrelsen

Styrelsens medlemmar

Francisco Leal Cardenas, ordförande, förälder
Jenny Forsström, sekreterare, förälder
Stefan Malmberg, kassör, förälder
Susanna Jongdee-Salin, förälder
Sara Eriksson, förälder
Tomas Green, förälder
Ann Lundqvist, förskolechef
Linda Leffler, personal

Mail: styrelsen@grodan.org