Kooperativet

I Ur och Skur Grodan är ett personal- och föräldrakooperativ som drivs som ekonomisk förening, där ev. vinst går direkt tillbaka till verksamheten. I styrelsen sitter såväl personal som föräldrar.

På Grodan arbetar personal och föräldrar tillsammans för barnens bästa. Det innebär att du som förälder är med i en arbetsgrupp (t.ex. utegrupp, reparationsgrupp eller trivselgrupp), städar lokalerna (EN avdelning) ca var tionde vecka (onsdag kväll + helg) samt är jourförälder en måndagseftermiddag per termin. Detta innebär att du tillsammans med ett par andra föräldrar och med stöd av förskolechefen tar hand om barnen mellan kl. 15 och 17 denna eftermiddag medan personalen har planeringstid. All personal finns kvar i huset under tiden.

Du kan också sitta i styrelsen och vara med och påverka i kooperativet.

En gång per år (vår eller höst, beroende på grupp) är du med och storstädar i lokalerna tillsammans med övriga föräldrar. Då bjuder vi på fika eller lunch och en trevlig dag!

På hösten har vi årsstämma i föreningen. En chans att vara med och påverka i olika beslut!