Lingon (1-3 år)

På Lingon går det 12 barn i åldern 1-3 år. Här arbetar två förskollärare. Vi är medagerande, medupptäckande, medupplevande och medundersökande pedagoger. Vi använder naturen som en del i vår dagliga verksamhet. Vi strävar efter en stressfri miljö där barnen i sin egen takt kan leka och utforska sin närmsta omvärld. Vi går till skogen en gång i veckan med fika i ryggsäcken samt ibland även till ängen och sjön.

lingon knopp

Vi har musiklek, rörelselek samt att vi emellanåt bakar eller målar. Vi arbetar med barns inflytande och låter barnen vara med och påverka sin vardag i den mån det är möjligt.

lingon måla

Barnen ges tid till lek. Leken är livsviktig för barnens utveckling. Språk, kommunikationsförmåga, empati och motorik mm. Barnen bearbetar sina känslor och upplevelser i leken vilket hjälper dem att bättre förstå sin omvärld.

lingon kompost