Utvalt inlägg

Välkommen till Grodan!

I Ur och Skur Grodan ligger i ett naturskönt område med närhet till skogen, ängen och till sjön Norrviken. På gården finns vår egen trädgård samt en skogsdunge med kuperad terräng. Vår varierande närmiljö inbjuder till utelekar och skogsutflykter i enlighet med friluftsfrämjandets ideologi. Även miljötänkandet utgör en viktig del av vårt arbete, med bland annat KRAV-märkt mat. Vi har ett öppet, positivt klimat med flexibilitet, gemensamma traditioner och lekfull, engagerad personal med stor vilja att utvecklas.

 

Jag har själv erfarenhet av att ha jobbat på olika förskolor. Såg och kände direkt en lugn och trygg miljö. Nära samarbete och relation mellan barn, föräldrar och personal. Barnen får en nära kontakt med djur och natur. Vi som föräldrar känner oss viktiga och delaktiga i allt som händer i verksamheten.

Sandra & Christopher Berg

Intresse för natur och friluftsliv och det faktum att man inte kommer att hinna vara ute med sina barn på vardagar gjorde att vi valde Grodan. Nu i efterhand inser vi att vi har fått så mycket mer. Personalens sunda värdegrund och stora engagemang har genomsyrat allt. Att se personalen där barnen är och att de är delaktiga i deras lek värmer mitt hjärta varje gång jag ser det.

Roya Talianzadeh

Grodan, en plats där mina barn känner trygghet, samhörighet och gemenskap. Förskolan Grodan är det bästa valet vi gjort!

Ruth Tesfamicael & Jonathan Habe